Mini golf je nastao u drugoj polovini 19. veka. Njegov intenzivan razvoj kreće u prvoj polovini 20. veka.
Mini golf, kao što i samo ime kaže, predstavlja umanjenu verziju golfa. Pravila igre su slična, a najveća razlika u odnosu na standardni golf jesu dimenzije terena za igru. Za razliku od velikih travnatih terena, koji se koriste za standardni golf i koji se rasprostiru i na nekoliko kvadratnih kilometara, mini-golf se igra na manjim prostorima na kojima je put koji loptica prelazi od početne tačke do rupe dugačak svega nekoliko metara.

Svakoga dana, ova igra u svetu ima sve veći broj obožavalaca, tako da je osnovana i Međunarodna mini golf federacija (WMF), osnovani su mnogi mini-golf klubovi, a minigolferi danas imaju priliku da učestvuju na raznim međunarodnim takmičenjima širom planete.

Za najširi sloj građanstva mini golf predstavlja spoj sporta, rekreacije i zabave, pa se popularnost ove igre uspešno koristi za razvoj turizma i za povećanje sportsko-rekreativne ponude mnogih turističkih lokaliteta.