CENOVNIK – MINI GOLF

Jedinstvena cena je 400 din po igraču

Za organizaciju team bildinga, rođendana i sličnih događaja, javite nam se kako bismo formirali ponudu.

CENOVNIK – KLUPSKI BAR